Проучване на професионалната ориентация на учениците

Учениците имат нужда от професионално съдействие, за да се насочат към подходяща кариера, а много от тях биха се обърнали към кариерен консултант и за да се научат как да бъдат по-конкурентоспособни. Това показва проучване на професионалната ориентация и интереси на учениците, проведено през септември сред 610 ученици от 2 до 11 клас и 181 родители.

Проучването е част от прокет Клуб Кариера. Анкетите илюстрират, че с нарастване на опита и информацията младите хора губят ориентация и увереност в себе си. Половината от анкетираните биха искали в училище да се въведат практически модули по предприемачество и преносими умения, които компаниите днес изискват.

Чрез въвеждане на пилотни кариерни услуги в 3 училища, проектът има за цел да улесни професионалния избор на младите хора и да подобри уменията им за заетост. В перспектива, идеята е мрежата от училищни клубове Кариера да се разшири и да се превърне в постоянна и достъпна услуга за младите хора.

Резултати от проучванетo: