Кръгла маса на тема "Професионалното ориентиране в средното образование"

Кариерни консултанти, педагози, ученици, представители на Министерството на образованието, висшите училища, бизнеса и медии, се събраха на последното публично събитие по проект Клуб Кариера, който приключва през декември 2009. Те обсъдиха резултатите от проекта, възможностите и предизвикателствата за интегриране на ранното професионално ориентиране и информиране в българските училища.

Създадените Клубове Кариера ще продължат да функционират и занапред. Клуб Кариера е първата инициатива за въвеждане на модули за ранно професионалното ориентиране като програма за обучение в средните училища. Проектът успешно пилотира устойчив модел, който може да бъде интегриран в българските училища и да стане част от учебния процес, подчерта координатора на проекта Невена Раковска. За да се улесни прилагането му и в други училища, бяха създадени методически и информационни материали, както и уебсайт. Инициативата се изпълнява с финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси”. За кратко време тя спечели подкрепата на родители, висши училища, и работодатели.Ранното професионално информиране и консултиране е приоритет в националната Пътна карта за кариерно ориентиране. Близо 600 педагогически съветници в страната са сертифицирани да предлагат такива услуги по международната програма за обучение на кариерни консултанти GCDF.

На гости на РВД

На 4 декември 25 ученици от Клуб Кариера посетиха Летище София и се запознаха с отговорната работа на хората, които управляват полетите.Благодарим за любезното съдействие и гостоприемство на г-н Огнян Маринов от Дирекция "Ръководство на въздушното движение"!

Клуб Кариера помага на учениците да осъзнаят ползите от ученето и да развият преносими умения

Заниманията по професионално ориентиране и личностно развитие в клуб Кариера са помогнали на учениците да подобрят преносимите си умения и информираността си по темите, свързани с кариерата. Това показва проучване сред 197 ученици, участвали в дейностите. 2/3 от учениците са осъзнали ролята и значението на училището и ученето през целия живот за своето бъдеще. 90 % от анкетираните отбелязват, че са подобрили своите умения за комуникация, работа в екип, увереност и информираност.

Резултатите бяха представени на заключителната пресконференция по проекта:

Pro.BG на гости на Клуб Кариера в 96 СОУ


Новинарски екип от телевизия Pro.BG гостува на час по кариера и личностно развитие в 96 СОУ. Журналистката Елица Делчева разказа на четвъртокласниците за своята професия и узна с какво те самите биха искали да се занимават в бъдеще. Темата на заниманието беше "Хоби, професия, работа" и помогна на малките ученици да научат повече за това, как избираме своята кариера и защо е важно да харесваме това, което правим.

Обучения "Моята първа работа"


Пълнолетните ученици от училищата партньори участваха в практическо обучение "Моята първа работа", организирано с подкрепата на Пенсионноосигурително дружество ING.

Учениците имаха за задача да проведат анкета сред свои връстници за проучване на нагласата им за започване на работа в различни отрасли. За свършената работа те получиха договор и разбраха как се сключва договор.

Инициативата помогна на учениците от последните гимназиални класове да научат повече за трудовите си права, да се запознаят с видовете договори и осигуровки и да създаде у тях усещането, че когато работят срещу заплащане, трябва да бъдат осигурявани върху възнаграждението, което получават.


Пленер Изкуството и професиите

27 ученици, представили се най-убедително в конкурсите «Защо уча?» и «Мечтата ми за училище...» се включиха в четиридневен пленер по изкуствата, който се проведе в Априлци.
От 6 до 9 юли бяха организирани ателиета по творческо писане, изобразително и приложно изкуство, фотографи. Участниците усвоиха тънкости от любимото изкуство от гост-лектори и творци и обсъдиха с тях професионалните изисквания за бъдещата реализация в света на изкуството.
Програмата включи още конкурс за най-добър костюм, екипни игри за креативност и убедително представяне и редица интересни творчески задачи. Най-добрите произведения от пленера бяха подбрани и представени в изложба.

На гости в театъра

На 19 март 30 ученици от клубовете Кариера посетиха учебния театър към НАТФИЗ и се запознаха отблизо със сценичните професии. Мениджърът на театъра Йордан Алексиев разказа за тръпката в работата на актьора и разкри на учениците малките тайни и големите предизвикателства, които остават скрити от погледа на публиката.
Учениците имаха възможност да влязат в гримьорната и гардероба, да узнаят как се правят сценични костюми и да се преобразят. Те се качиха на сцената, влязоха в роли и видяха как изглежда светът през погледа на актьора. Театралната страст беше разпалена, а НАТФИЗ се сдоби с нови приятели и почитатели.