Кръгла маса на тема "Професионалното ориентиране в средното образование"

Кариерни консултанти, педагози, ученици, представители на Министерството на образованието, висшите училища, бизнеса и медии, се събраха на последното публично събитие по проект Клуб Кариера, който приключва през декември 2009. Те обсъдиха резултатите от проекта, възможностите и предизвикателствата за интегриране на ранното професионално ориентиране и информиране в българските училища.

Създадените Клубове Кариера ще продължат да функционират и занапред. Клуб Кариера е първата инициатива за въвеждане на модули за ранно професионалното ориентиране като програма за обучение в средните училища. Проектът успешно пилотира устойчив модел, който може да бъде интегриран в българските училища и да стане част от учебния процес, подчерта координатора на проекта Невена Раковска. За да се улесни прилагането му и в други училища, бяха създадени методически и информационни материали, както и уебсайт. Инициативата се изпълнява с финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси”. За кратко време тя спечели подкрепата на родители, висши училища, и работодатели.Ранното професионално информиране и консултиране е приоритет в националната Пътна карта за кариерно ориентиране. Близо 600 педагогически съветници в страната са сертифицирани да предлагат такива услуги по международната програма за обучение на кариерни консултанти GCDF.