Клуб Кариера помага на учениците да осъзнаят ползите от ученето и да развият преносими умения

Заниманията по професионално ориентиране и личностно развитие в клуб Кариера са помогнали на учениците да подобрят преносимите си умения и информираността си по темите, свързани с кариерата. Това показва проучване сред 197 ученици, участвали в дейностите. 2/3 от учениците са осъзнали ролята и значението на училището и ученето през целия живот за своето бъдеще. 90 % от анкетираните отбелязват, че са подобрили своите умения за комуникация, работа в екип, увереност и информираност.

Резултатите бяха представени на заключителната пресконференция по проекта: