Обучения "Моята първа работа"


Пълнолетните ученици от училищата партньори участваха в практическо обучение "Моята първа работа", организирано с подкрепата на Пенсионноосигурително дружество ING.

Учениците имаха за задача да проведат анкета сред свои връстници за проучване на нагласата им за започване на работа в различни отрасли. За свършената работа те получиха договор и разбраха как се сключва договор.

Инициативата помогна на учениците от последните гимназиални класове да научат повече за трудовите си права, да се запознаят с видовете договори и осигуровки и да създаде у тях усещането, че когато работят срещу заплащане, трябва да бъдат осигурявани върху възнаграждението, което получават.